Děkujeme Vám všem, kteří jste nám přispěli v projektu „ČSOB pomáhá regionům“

a také Československé obchodní bance za finanční pomoc.

Získanou částku 60 893,- Kč jsme použili na  mobilní vanu a kosmetiku.