Děkujeme Vám všem, kteří jste nám přispěli v projektu „ČSOB pomáhá regionům“ a také Československé obchodní bance za finanční pomoc.

Získanou částku 53 5522,- Kč jsme použili na  zakoupení čističky vzduchu a pomůžeme tak zlepšit kvalitu poskytované péče pro naše klienty a jejich nejbližší.