Hospicová zahrada se po letošní dlouhé zimě opět rozzářila jarními barvami.
Vděčíme za to zaměstnancům České spořitelny a.s..
Během čtyř dubnových dnů shrabali trávu, vyčistili dlažbu a vysmýčili každý kout.
Pomohli nám i s přesazováním květin a úpravou záhonů.
Za to vše jim patří náš veliký dík.