Děkujeme srdečně Fondu pomoci Siemens s.r.o. za poskytnutí nadačního příspěvku v hodnotě 50 500,-Kč na projekt Obměny antidekubitních matrací pro lůžkový hospic.