Srdečně děkujeme státnímu podniku Lesy ČR, který nás dlouhodobě podporuje.

Také v roce 2019 jsme obdrželi finanční dar v hodnotě 40 000,-Kč, který jsme použili na mzdy sester domácího hospice. Lesy ČR, s. p.

jsou významným partnerem, který nám pomáhá uskutečňovat naše cíle a naplňovat naše poslání.