Poděkování Libereckému kraji

V roce 2020 nás Liberecký kraj podpořil z finančních prostředků

Ministerstva práce a sociálních věcí částkou

  • 1 459 000 Kč na odborné sociální poradenství
  • 2 681 000 Kč na odlehčovací službu pobytovou
  • 4 547 000 Kč na odlehčovací službu terénní.

Děkujeme!