V roce 2021 nás Liberecký kraj podpořil z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí částkou

  • 1 797 614 Kč na odborné sociální poradenství,
  • 3 277 464 Kč na odlehčovací službu pobytovou,
  • 4 931 000 Kč na odlehčovací službu terénní.

 

Děkujeme.