V roce 2022 nás Liberecký kraj podpořil z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí částkou

  • 1 440 593 Kč na odborné sociální poradenství
  • 3 444 000 Kč na odlehčovací službu pobytovou
  • 4 818 574 Kč na odlehčovací službu terénní.

Děkujeme.