Děkujeme Libereckému kraji za poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč.


Dar je určen na úhradu provozních nákladů v roce 2019 (vodné, stočné, vytápění atd.)