Děkujeme LIZE PROTI RAKOVINĚ PRAHA za dar v hodnotě 100 000,- Kč, který jsme využili na pořízení zimních pracovních oděvů pro naši terénní službu. Díky finančnímu příspěvku z grantu  jsme  mohli alespoň malým benefitem ocenit náročnost profese pečovatelek i sester v domácí hospicové péči.