Město Doksy podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytlo částku 5 000 Kč.
Prostředky byly využity na částečnou úhradu nájemného v Nemocnici s Poliklinikou v České Lípě.

Děkujeme!