Město Doksy podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy.
V letošním roce poskytlo částku 12 000,-Kč.
Prostředky byly využity na částečnou úhradu nájemného v Nemocnici s Poliklinikou
v České Lípě.
Děkujeme