Město Doksy podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytlo částku 20 000,- Kč.

Prostředky byly využity na nákup vzduchové matrace s kompresorem.
Matrace je k dispozici pro klienty na Rodinném pokoji v Nemocnici s poliklinikou
v České Lípě. Dále jsme z dotace částečně uhradili nájemné za poradenskou místnost v nemocnici v České Lípě, která slouží pro rodinné příslušníky našich klientů a pozůstalé.

Děkujeme!