Město Frýdlant podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy.
V letošním roce poskytlo částku37 500 Kč.
Prostředky byly využity na úhradu mzdových prostředků terénní zdravotní sestřičky.

Děkujeme!