Město Hejnice podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytlo částku 13 480 Kč.

Prostředky byly využity na úhradu provozních nákladů.

Děkujeme!