Město Osečná podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytlo částku 5 630,- Kč.

Prostředky byly využity na částečné krytí mzdových nákladů terénní zdravotní sestřičky.

 

Děkujeme!