Město Osečná podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytlo částku 5 630,- Kč.
Prostředky byly využity na částečné krytí mzdových nákladů terénní všeobecné zdravotní sestřičky.

Děkujeme!