Město Osečná podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytlo částku 5 825 Kč.

Prostředky byly využity na částečné krytí mzdových nákladů terénní všeobecné zdravotní sestřičky.

Děkujeme!