Město Semily podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytlo částku 20 000 Kč.

Prostředky byly využity na nákup dezinfekčních prostředků, úklidových prostředků a nákup režijních materiálů.

Děkujeme!