Město Semily podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytlo částku 20 000 Kč.

Finanční prostředky jsme použili na částečnou úhradu aktivní antidekubitní matrace a úhradu mzdy lékaře v lůžkovém hospici.

Děkujeme!