Město Turnov podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytlo částku 30 000 Kč.

Prostředky byly využity na úhradu mzdových prostředků pracovníka, který pracuje na Rodinných pokojích v Nemocnici v Turnově.

Děkujeme!