Město Železný Brod podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytlo částku 12 000,- Kč.

Finanční prostředky jsme použili na mzdu zdravotní terénní sestřičky.

Děkujeme!