Děkujeme Ministerstvu zdravotnictví ČR za finanční příspěvek na rok 2018,
který jsme použili na dovybavení lůžkového hospice a půjčovny kompenzačních pomůcek.