Srdečně děkujeme firmě MONETA Money Bank, která ve svém projektu Pomoc nemocným podpořila náš hospic částkou 42 677 Kč. Díky finančnímu daru jsme mohli zakoupit koncentrátor kyslíku, zaplatit revize našich stávajících koncentrátorů v hospici, i koupit kyslíkové cévky, které jsou nutné pro provozování oxygenátorů.

Oxygenátory jsou nezbytnou zdravotní pomůckou potřebnou pro paliativní péči poskytovanou v domácím prostředí i v lůžkovém hospici. Využívají je zejména onkologičtí pacienti.

Pomáhají klientům dýchat, přináší jim velkou úlevu a zlepšují jejich poslední dny.

Děkujeme, že pomáháte s námi, aby byl život pěkný až do svého konce.