Částka 300 000 Kč, kterou jsme obdrželi od Nadace Agrofert v rámci programu Podpory paliativní péče, je významnou pomocí pro financování sester domácího hospice.

Sestřičky domácího hospice poskytují nejen zdravotní péči, ale jsou velkou psychickou podporou pro naše klienty a jejich rodiny.

Děkujeme za opakovanou podporu, kterou nám Nadace Agrofert od roku 2015 poskytuje.