PODĚKOVÁNÍ NADACI ČESKÉ SPOŘITELNY.

Péče o klienty se sestává nejen z odborné zdravotnické činnosti u lůžka, ale také k ní náleží chvíle, kdy je potřeba těžce nemocné a umírající podpořit. Dát jim pomocnou ruku a sdílet s nimi těžké okamžiky, které prožívají. Podpořit jejich blízké vlídným slovem a pocitem, že na to nejsou sami. Péče o tělo, ale i o duši, to je paliativní péče.

A díky takovémto přístupu mnozí klienti umírají smíření, bez bolesti a v přítomnosti svých nejbližších.

Děkujeme NADACI ČESKÉ SPOŘITELNY za finanční dar ve výši 30 000,-Kč, který jsme mohli použít na úhradu mezd pro zdravotní sestry, a tak jsme mohli nabídnout profesionální, ale také vřelou a laskavou péči o naše klienty.