Oddělení fundraisingu patří neodmyslitelně ke každé neziskové organizaci.
V našem případě fundraiser pomáhá získávat účelové i neúčelové finanční prostředky pro chod hospice.
K jeho práci patří i šíření a osvěta paliativní péče a informováni veřejnosti o tom, co obnáší slovo hospic.

V roce 2018 nás Nadace České spořitelny podpořila štědrou finanční částkou 800 000 Kč, právě na rozvoj fundraisingových aktivit na možnost rozšířit náš tým o dalšího pracovníka.

Díky této podpoře můžeme rozvíjet v širším měřítku firemní fundraisig a více se věnovat také osvětě a propagaci hospicové myšlenky.
Velikost daru nespočívá jen ve velkorysosti finanční částky, ale také v pocitu, ale také v uvědomění této nadace, jak důležité místo má hospicová péče v lidském společenství.

Děkujeme!