Srdečně děkujeme Nadaci České spořitelny za to, že nás již třetím rokem podporuje
a pomáhá nám s rozvojem a růstem našeho fundraisingového oddělení.
Díky finančním prostředkům z Nadace ČS se nám daří zvyšovat počet firemních dárců, získávat nové znalosti na školeních, používat nové fundraisingové postupy
a vylepšovat administraci dárcovských procesů. Vážíme si všech, kteří se na práci v nadaci podílejí a poskytují tak Hospici sv. Zdislavy velkou podporu.