Některé činy jsou tak veliké, že se těžko hledají slova, která by vyjádřila vděk za vykonaný skutek.

V každé době se najdou lidé, kteří svou aktivitou podporují dobrou věc, bez ohledu na těžkostia námahu. Jedním z takovýchto lidí je pan Tomáš Prokop z liberecké pobočky České spořitelny.

S jeho velikou pomocí jsme obdrželi od Nadace České spořitelny částku 50 000,-Kč na projekt „Mzdy zdravotních sester domácího hospice“.

Pro ten samý projekt také hlasovali zaměstnanci České spořitelny v celé naší republice a díky nejvyššímu počtu hlasů jsme získali od Nadace ČS dalších 100 000,- Kč.

Veliké poděkování patří nejen panu Prokopovi, ale všem, kteří pro náš projet zvedli pomyslně ruku a umožnili našim zdravotním sestrám poskytnout péči umírajícím a těžce nemocným v takové kvalitě, kterou si v této těžké situaci zaslouží.

Když se spojí mysl a srdce, dějí se neuvěřitelné věci.

Děkujeme.