Starost o umírající a těžce nemocné neznamená jen zajištění zdravotnické péče, ale také sdílení bolesti, podpora jejich nejbližších a povzbuzení.
Jsou chvíle, kdy péče o klienta  znamená též vzít ho za ruku a mlčky ho podržet v těžkých chvílích.

Tato činnost nepatří mezi konkrétní zdravotní úkony, není hrazena zdravotními pojišťovnami, ale je neodmyslitelně spojená s hospicovou péčí.

Děkujeme NADACI ČLOVĚK ČLOVĚKU, která nám v loňském roce poskytla finanční dar 100 000,-Kč. Tento obnos, jsme použili na platy sester v domácím hospici a mohli jsme tak všem našim klientům poskytnout nejen zdravotní, ale i sociální a duševní podporu.