NADACE PRECIOSA podporuje náš hospic dlouhodobě. V letošním roce nadační příspěvek ve výši 40 000,- Kč pomohl vyměnit část antidekubitních matrací v lůžkovém hospici.

Moc děkujeme za všechny naše klienty i jejich blízké.