Zvedák je skvělou pomůckou pro imobilní klienty a také pro pečující.

Děkujeme NADACI PRECIOSA,  která nám na jeho nákup přispěla částkou 40 000 Kč.

Poděkování patří také všem našim dárcům, kteří nám posílají dary na veřejnou sbírku.

Na nákup zvedáku jsme použili cca 11 000 Kč.