Těžce nemocní a umírající lidé potřebují nejen kvalitní odbornou zdravotnickou péči, ale také psychickou a duchovní podporu. Je pro ně důležitý pocit, že s nimi někdo sdílí jejich čas. Čas, který je v očích mnohých zbytečný a neužitečný. Láskyplná starost, stisk ruky a tiché sdílení jsou důležitou složkou hospicové péče.

Děkujeme tedy NADAČNÍMU FONDU AVAST za finanční dar v hodnotě 300 000,-Kč.

Tento obnos jsme v roce 2018 použili na platy sester a mohli jsme tak nabídnout našim klientům nadstandardní péči.