Liberec, 13. 12. 2018 – Finanční dar ve výši 65 tisíc korun získal pro těžce nemocné pacienty Hospic sv. Zdislavy v Liberci na pořízení dvou polohovacích lůžek s antidekubitními matracemi pro domácí hospicovou péči. Peníze obdržel od Nadačního fondu Umění doprovázet, který pomáhá českým hospicům již třináctým rokem. Celkově tak nadační fond podpořil Hospic sv. Zdislavy částkou 330 tisíc korun.

Klienti v terminální fázi nemoci tráví veškerý čas na lůžku. Pro zlepšení kvality jejich života, prevenci dekubitů i usnadnění přístupu pečující osoby nebo ošetřovatelů jsou polohovací lůžka nezbytností. „V současné době máme v naší půjčovně k dispozici 34 lůžek, což nám ale stále nestačí vzhledem k počtu ošetřovaných klientů,“ říká Ing. Taťána Janoušková, ředitelka hospice. „V letošním roce bychom rádi obměnili 7 lůžek, která jsou opotřebovaná a nahradili je novými lůžky“ vysvětluje ředitelka. „Zatím se nám podařilo pořídit dvě nová lůžka, z daru Nadačního fondu Umění doprovázet můžeme zakoupit další dvě,“ dodává.

Aktuální finanční dar, který Hospic sv. Zdislavy od Nadačního fondu Umění doprovázet dostává, pochází z projektu fondu s názvem Přístroje a zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. Jedná se například o automatická polohovací lůžka, kontinuální dávkovače léků, oxygenátory, antidekubitní matrace, odsávačky, infuzní pumpy, invalidní vozíky, toaletní vozíky, chodítka a další pomůcky, které patří mezi důležité vybavení hospice.

Nadační fond Umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům víc než 4,5 milionu korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje fond také projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních (bližší informace viz.: (www.umenidoprovazet.cz).

Od roku 2009 je Nadační fond Umění doprovázet členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, v roce 2012 získal jako jeden z prvních nadačních fondů v ČR „Známku kvality“ udělenou Fórem dárců. Od roku 2013 provozuje na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké. Začátkem letošního roku otevřel fond pro pečující rodiny také půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Kontakt:

Hana Haráková

předsedkyně SR NF UD

tel.: +420 739 227 306

e:mail: info@umenidoprovazet.cz