Obec Bedřichov podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy.

V letošním roce poskytlo částku 1 770 Kč. Prostředky byly využity na úhradu mzdových prostředků terénní zdravotní sestřičky.

Děkujeme!