Obec Mníšek podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytla částku 10.000,- Kč.

Finance byly využity na úhradu mzdových prostředků terénní zdravotní sestřičky.

Děkujeme!