Obec Stráž nad Nisou podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V letošním roce poskytla částku  11 970 Kč.

Prostředky byly využity na úhradu mzdových prostředků terénní zdravotní sestřičky.

Děkujeme!