Děkujeme společnosti TESCO za finanční dar  ve výši 30 000,- Kč, který jsme využili na zakoupení antidekubitních pomůcek pro klienty lůžkového hospice.

U nepohyblivých klientů při upoutání na lůžko, bývá problém proleženin velice palčivý.
V prevenci proti jejich vytvoření a v případě jejich vzniku snaha o zmírnění bolesti, nám pomůžou zabezpečit i speciální podložky
a antidekubitní polohovací systém.

Děkujeme, že díky příspěvku z grantového programu „VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME“ jsme je pro klienty našeho lůžkového hospice mohli pořídit.