Děkujeme společnosti KNORR – BREMSE, Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o.
Příspěvek ve výši 50 000,- Kč jsme využili na financování mezd zdravotních sester domácí hospicové péče.