Nedílnou součástí péče o umírající a těžce nemocné klienty je i podpora jejich nejbližších, čas strávený u lůžka v tichém porozumění a sdílení bolesti, na kterou by byl jinak člověk úplně sám. Jsou to chvíle, kdy zdravotní sestry poskytují nejen odbornou péči, ale také nabídnou klientům a jejich rodinám pocit bezpečí, sounáležitosti a smíření.

Jsou to chvíle tak říkajíc k nezaplacení. Nedají se změřit, nanormovat, spočítat, ale jsou nesmírně důležité a v paliativní péči nezbytné.

Jsou to chvíle, na které bohužel zdravotní pojišťovny nemají své kolonky a kódy a které můžeme našim zdravotním sestrám hradit pouze z darů firem, nadací a z dotací.

Chceme poděkovat našemu dárci Lesům ČR za finanční podporu 50 000,-Kč, kterou věnoval v roce 2018 Hospici sv. Zdislavy. Tuto částku jsme použily na mzdové náklady sester v domácí hospicové péči.