Děkujeme za finanční příspěvek firmě ŠKODA AUTO a.s. na projekt “Prevence proleženin”.

Částkou 30 000,-Kč se firma Škoda Auto podílela na nákupu nových antidekubitních matrací pro naše klienty v lůžkovém hospici.

Společně s ostatními dárci pomohla zabezpečit našim klientům pohodlnější lůžka
a předcházet tak vzniku proleženin.