Statutární město Jablonec nad Nisou podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy. V roce 2019 poskytlo částku 45 000 Kč.

Prostředky byly využity na úhradu cestovného pro pečovatele v terénní odlehčovací službě.

Děkujeme!