Statutární město Jablonec nad Nisou podporuje terénní odlehčovací službu.

Statutární město Jablonec nad Nisou podporuje každoročně Hospic sv. Zdislavy.

V roce 2022 poskytlo částku 60 000 Kč.

Prostředky byly využity na částečnou úhradu mzdy pečovatele terénní odlehčovací služby

a na úhradu cestovného pro pečovatele terénní odlehčovací služby.

Děkujeme!