Vlna solidarity nám přinesla podporu od mnoha lidí.
Vyjmenovat vše, čím jste nám pomohli,  nebude snadné. Od roušek, občerstvení
pro klienty,  dezinfekčních prostředků, dávkovačů, ochranných oděvů, plastových štítů, květin, dobrot, sladkostí, drobných dárečků…
Děkujeme všem za podanou pomocnou ruku, za pocit sounáležitosti a solidarity.
Děkujeme těm, kteří mají otevřenou náruč a srdce na dlani.