Srdečně děkujeme Nadaci Olgy Havlové za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 90 000,-Kč na projekt Komfortní ležení a snadné dýchání.

Za tuto částku jsme mohli dovybavit naši půjčovnu kompenzačních pomůcek dvěma polohovacími lůžky v prodloužené délce a antidekubitními matracemi. Díky těmto lůžkům budou mít klienti, kteří jsou vyššího vzrůstu, naprosté pohodlí. Dále jsme z nadačního příspěvku pořídili koncentrátor kyslíku pro potřeby domácího hospice.