https://www.csobpomaharegionum.cz/detail-projektu/458-sestra-domaciho-hospice-pece-s-laskou

Starost o nevyléčitelně nemocné a umírající klade na zdravotní sestry velké nároky.

Musí umět tišit tělesnou bolest i poskytovat duševní útěchu.
Pomozte nám financovat jejich péči.

Pomozte nám uskutečnit náš projekt.
Příspěvky dle svého uvážení můžete zasílat do do 6. 1. 2020

Číslo účtu: 101 7777 101/0300
Variabilní symbol: 20190504

V rámci programu ČSOB pomáhá regionům usilujeme o získání finančních prostředků potřebných k realizaci našeho projektu.
Nejúspěšnější obdrží 50 000 Kč, další projekty ČSOB odmění při splnění podmínek uvedených v pravidlech částkami 40 000,
35 000, a 25 000 Kč. V celé České republice tak ČSOB daruje celkem 2 250 000 Kč.
Kompletní pravidla programu najdete na www.csobpomaharegionum.cz