top of page

Koncert Jaroslava Svěceného

V neděli 8. září ožilo nádvoří Hospice sv. Zdislavy. Již od rána jsme spolu s dobrovolníky a některými členy rodin připravovali vše na koncert, který se ten den konal od 15 hodin. Díky všem, kteří se na přípravách podíleli, jsme kolem druhé hodiny měli vytvořené na nádvoří hlediště se židlemi a stanem, jeviště, pokladny a zázemí pro účinkující. Od půl třetí začali chodit první diváci a do půl hodiny se hlediště téměř zaplnilo. Všechny naše klienty, kteří měli zájem se koncertu zúčastnit, pečovatelé a sestry buď s postelemi, nebo na křeslech, dopravili do hlediště. Koncert zahájila paní Albína Horáková spolu s paní ředitelkou Táňou Janouškovou a panem ředitelem Kooperativy panem Kracíkem.


Společně jsme potleskem přivítali našeho předního houslistu Jaroslava Svěceného společně s jeho doprovodem, pianistkou Lucii Tóth a herečkou Zdeňkou Žádníkovou Volencovou.Hudební vystoupení neslo název Síla hudby a slova v nás a opravdu jsme mohli pocítit, jak hudba a mluvené slovo rozeznívá struny uložené hluboko v nás. Jak hudba silně ovlivňuje naše emoce, konání a ovlivňuje naše životy a že její síla je opravdu nekonečná. Během vystoupení jsme se mohli zaposlouchat do hudby starých mistrů i do melodii novodobých skladatelů.


Děkujeme také všem divákům za podporu a budeme se těšit na setkání při dalším koncertě.

Foto: Radek Drbohlav

Comments


bottom of page