top of page

Ostrov mimo čas a prostor

V roce 2009 vznikla Hospicová péče sv. Zdislavy, v čele s Ing. Táňou Janouškovou, současnou ředitelkou hospice. Vzniku tohoto „Ostrova mimo čas a prostor“ předcházelo usilovné několikaleté snažení motivovaných lidí, pro které právě tyto hodnoty nebyly jen prázdnými slovy, ale kteří je zažili na vlastní život.

Začali jsme podnikat potřebné legislativní kroky, vzdělávat se, účastnit se odborných stáží v českých hospicích (pod svá křídla nás srdečně vzali v Čerčanech, Litoměřicích, Prachaticích, Cestě domů). Sestavili jsme odborný tým a začali jsme chodit za umírajícími do jejich domovů s nabídkou domácí hospicové péče, odlehčovacích služeb a poradenství. Vybavili jsme půjčovnu prvními základními zdravotnickými pomůckami pro náš typ péče.

Foto

Bohužel, ne všichni, kteří chtějí, se mohou o své umírající postarat doma, a proto jsme po vzoru hospicového hnutí z Nového města na Moravě postupně otevřeli Rodinné pokoje s hospicovými lůžky v nemocnicích v Liberci, České Lípě a Turnově.

Ale ani tato možnost nedokázala pokrýt potřebu hospicové péče v kraji. Logickým a navazujícím projektem se stalo vybudování lůžkového hospice.
Comments


bottom of page