top of page

Pečovatelky mi usnadnily práci

Vážení pracovníci Hospice sv. Zdislavy!

Chci vám všem tímto poděkovat za dobu téměř tří let, kdy k nám jezdily paní pečovatelky, postarat se o mého manžela, Oldřicha Kvasničku, v jeho nemoci, hygieně, a mně tak usnadnit práci.

Svoji práci vykonávaly pečlivě, s úsměvem, ohleduplně, taktně. Poděkování patří Marii Rissové za celou organizaci pečovatelského týmu i praktické rady, které mi dala. Velké díky si zasluhuje Martina Švecová, která k nám nejvíce jezdila, a Verunka Garošová. I další děvčata tu byla a všechna se své práce zhostila velmi dobře. Nechci zapomenout ani na zdravotní tým, který chodil manželovi vyměňovat cévku – vždy s citem, taktem a jemností pod vedením Alana Maria Uhury.

Na všechny z vás budu vzpomínat s vděčností a láskou a do další práce přeji všem pracovníkům Hospice sv. Zdislavy radost z vykonané záslužné práce, pevné zdraví a stálý úsměv na tváři, protože to nemocní lidé hodně potřebují.


Děkuji a s pozdravem se loučí

Eva Kvasničková manželka

V Liberci 2. 9. 2021

Comentarios


bottom of page