top of page

Požehnání kaple v hospici

  1. května, v  den svátku sv. Zdislavy – patronky Libereckého kraje, požehnal Mons. Jan Baxant naší hospicové kapli, která je duchovním srdcem hospice. Místem, kde můžeme v tichu spočinout.

V úvodním slovu paní ředitelka Janoušková připomněla založení naší organizace před devíti lety a poděkovala všem, kteří nám na vybavení kaple přispěli.

Promluvil  také hejtman Libereckého kraje Martin Půta, následován řečí Přemysla Sobotky náměstka Libereckého kraje pro resort zdravotnictví. Generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš, který je členem naší dozorčí rady, ocenil také práci všech zaměstnanců. Skvělou řeč pronesl biskup Jan Baxant, kterému všichni naslouchali se zatajeným dechem.

V kapli hospice byl  představen nový obraz jablonecké malířky Radky Lehké, do jehož rámu byl vložen ostatek sv. Zdislavy.

Celý program uzavřeli manželé Rissovi, kteří nám zahráli píseň – „Učiň mě, Pane, nástrojem“. My si dovolujeme alespoň malou ochutnávku z této krásné skladby:

„ Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé. Víc než být potěšen, chci těšit jiné. Víc než být pochopen, druhé chci chápat. Víc, než být milován, chci lásku dávat.“

Ať odkaz sv. Zdislavy o láskyplné péči o nemocné dál přetrvává v našem hospici.
Comments


bottom of page